Banden Petersen Coevoerden | T. 0524 523770 | info@bpcoevorden.nl
Home » Privacy statement

Privacy statement

Banden Petersen kan persoonsgegevens over u verwerken,
doordat u gebruik maakt van de diensten van Banden Petersen ,
en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Banden Petersen verstrekt. Banden Petersen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

Waarom Banden Petersen uw gegevens nodig heeft:

Banden Petersen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch
contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u
schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch
onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Banden Petersen uw persoonsgegevens
gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst
van opdracht, doorgaans bestaande uit een verzekering of een hypotheek.

Hoe lang bewaart Banden Petersen ?

Banden Petersen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Uw gegevens worden niet langer dan een jaar maar meestal korter bewaard
indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Banden Petersen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden
indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting.